Contact us

บริษัท บิซิเทค เทคโนโลยี จำกัด

1448/8 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
อาคาร K2 ชั้น 1 ห้อง 109
ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร . 090 975 1590 | 02 103 2105.

ติดต่อสอบถาม