busitek@gmail.com   090 975 1590

บริษัท บิซิเทค เทคโนโลยี จำกัด
1448/8  โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
อาคาร K2 ชั้น 1 ห้อง 109 ซ.ลาดพร้าว 87
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร . 090 975 1590