.
Today Before >>|

Processing in progress หมายถึงทางร้านได้รับออเดอร์ของท่านแล้ว และอยู่ในสถานะเตรียมการนำส่ง
   
Delivered หมายถึงสินค้าได้ถูกจัดส่งออกจากทางร้านแล้ว
  ในกรณีจัดส่งสินค้าโดย Messenger ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
  ในกรณีจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยปกติ จะได้รับสินค้า ณ วันทำการวันถัดไป เช่น ส่งวันจันทร์ วันอังคารได้รับสินค้า หรือคลาดเคลื่อน ก็ได้รับสินค้าไม่เกิน 2 วัน หลังจากสินค้าถูกจัดส่งออกจากร้านแล้ว

• สินค้าจะส่งออกทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ โดยผู้ซื้อต้องทำการสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินเรียบร้อยก่อนเวลา 15.30 น. ของวันนั้นๆ
  ในกรณีจัดส่งสินค้าทาง EMS ความรวดเร็วในการส่งสินค้า ตามมาตรฐานไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าสามารถ เช็คสถานะ ได้จากเลขที่ EMS Tracking Number

• ในกรณีจัดส่งทาง EMS สามารถจัดส่งได้ตลอดในเวลา 09.00-17.00 น.

• ในกรณีจัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชน Kerry Express สินค้าจะถูกส่งออกในรอบเช้าของวันทำการถัดไป

ในกรณีสินค้าไม่มีในสต็อค แต่รอทางผู้นำเข้าจัดส่ง อาจทำให้การจัดส่งล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ จากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
   


       
Date
Buyer
Delivery Method
Status
       
FRI 23.02.2018 คุณพัชรา Messenger Work In Progress
       
SUN 18.02.2018 คุณภูวดล Kerry Express Work In Progress
       
SAT 17.02.2018 คุณวิศว์ Kerry Express DONM000493625
SAT 17.02.2018 คุณราเชนทร์ Kerry Express DONM000493626
SAT 17.02.2018 คุณปวรุตม์ Kerry Express DONM000493623
SAT 17.02.2018 คุณเบส Messenger Delivered
SAT 17.02.2018 คุณกฤตเมธ Messenger Delivered
       
FRI 16.02.2018 คุณวิศว์ Kerry Express DONM000492967
FRI 16.02.2018 คุณฐิตาพร Kerry Express DONM000492963
       
THU 15.02.2018 คุณวิทยา บมจ.ทิพยประกันภัย Messenger Delivered
THU 15.02.2018 คุณปรัชญ์ Messenger Delivered
       
WED 14.02.2018 คุณเจษฎา Kerry Express DONM000491051
WED 14.02.2018 O2NET Kerry Express DONM000491052
       
TUE 13.02.2018 คุณณัฐวัฒน์ Kerry Express DONM000489831
       
MON 12.02.2018 คุณธนพล Kerry Express DONM000488198
MON 12.02.2018 คุณอิทธิภพ Kerry Express DONM000488197
MON 12.02.2018 บจก. 4บีเคเอส EMS EU074163893TH
       
SAT 10.02.2018 คุณธนภัทร Kerry Express DONM000487053
SAT 10.02.2018 คุณเอกรินทร์ Kerry Express DONM000487052
SAT 10.02.2018 คุณนิธิสิทธิ์ Kerry Express DONM000487054
SAT 10.02.2018 คุณปรัชญ์ Kerry Express DONM000487050
       
FRI 09.02.2018 คุณรังสฤษฏ์ Kerry Express DONM000485912
       
THU 08.02.2018 คุณนที รถตู้ เอกมัย Delivered
       
TUE 06.02.2018 คุณคมกฤช NTC Delivered
TUE 06.02.2018 บริษัท บาซินี่ จำกัด NTC Delivered
TUE 06.02.2018 คุณมนต์ธรรม Messenger Delivered
       
MON 05.02.2018 บจก.ทเวนตี้ไนน์ EMS EU074005929TH
MON 05.02.2018 คุณไชยา Kerry Express DONM000481244
MON 05.02.2018 คุณบัญศาสตร์ Kerry Express RONG000497331
MON 05.02.2018 คุณวุฒิชัย Kerry Express RONG000497338
MON 05.02.2018 คุณสิริชัย Kerry Express RONG000497335
MON 05.02.2018 บจก.ซุปเปอร์ วี อินเตอร์เนชั่นแนล Messenger Delivered
MON 05.02.2018 คุณธีรยุทธ Messenger Delivered
MON 05.02.2018 คุณซัน เมติคูลี่ Messenger Delivered
MON 05.02.2018 คุณปฎิญญา Messenger Delivered
MON 05.02.2018 คุณศุภกร Messenger Delivered
       
SAT 03.02.2018 คุณณัฐปคัลภ์ Kerry Express DONM000480242
       
FRI 02.02.2018 คุณกฤษณะ Kerry Express DONM000479352
FRI 02.02.2018 คุณอภิสิทธิ์ Kerry Express DONM000479351
FRI 02.02.2018 คุณสุรศักดิ์ Kerry Express DONM000479350
FRI 02.02.2018 คุณวริทธิ์ Messenger Delivered
FRI 02.02.2018 คุณบัญชา Messenger Delivered
       
THU 01.02.2018 คุณสิริพงษ์ EMS EU073981295TH
THU 01.02.2018 คุณธนกร Kerry Express DONM000478745
THU 01.02.2018 คุณเศรษฐา Messenger Delivered
THU 01.02.2018 คุณนฤเบศร์ Messenger Delivered
THU 01.02.2018 คุณกานตรัฐ Messenger Delivered
       
WED 31.01.2018 คุณอรรถพล Kerry Express SIAM000541743
WED 31.01.2018 คุณกฤษดา Messenber Delivered
WED 31.01.2018 คุณวริทธิ์ Messenger Delivered
WED 31.01.2018 บริษัท บีที อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด Messenger Delivered
       
TUE 30.01.2018 คุณจิรายุทธ Kerry Express DONM000476568
TUE 30.01.2018 คุณชลธิชา Kerry Express DONM000476565
TUE 30.01.2018 คุณพงศ์พันธุ์ Kerry Express DONM000476564
TUE 30.01.2018 บริษัท บีแอคทีฟ จำกัด (ฝ่ายบัญชี) EMS EU073950925TH
       
MON 29.01.2018 คุณเจตนรินทร์ อินปา Kerry Express DONM000475229
MON 29.01.2018 ร้านไซเบอร์แคร์ มหาสารคาม EMS EU073960777TH
MON 29.01.2018 หจก.สยามเกรท ซัพพลาย Messenger Delivered
MON 29.01.2018 คุณณัฐวัฒน์ Messenger Delivered
       
SAT 27.01.2018 ร้านไซเบอร์แคร์ มหาสารคาม Kerry Express DONM000474478
SAT 27.01.2018 คุณอภิสิทธิ์ Kerry Express DONM000474475
       
FRI 26.01.2018 คุณสิริชัย Kerry Express DONM000473840
       
THU 25.01.2018 คุณมานพ Kerry Express DONM000472986
THU 25.01.2018 บริษัท เทียรา ดีไซน์ จำกัด EMS EU073932189TH
THU 25.01.2018 บริษัท คลาวด์นายด์ เวิลด์วายด์ จำกัด Messenger Delivered
THU 25.01.2018 บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด Messenger Delivered
       
WED 24.01.2018 คุณศรสิทธิ์ Kerry Express DONM000472219
       
TUE 23.01.2018 คุณสิริพงษ์ Kerry Express DONM000471328
TUE 23.01.2018 คุณสิทธิภัทร Kerry Express DONM000471330
TUE 23.01.2018 คุณ Tim EMS EU073927705TH
       
MON 22.01.2018 คุณจักรกฤษณ์ EMS EU073926719TH
MON 22.01.2018 คุณศีลวิทย์ EMS EU073942549TH
       
SAT 20.01.2018 บริษัท 1337 จำกัด Messenger Delivered
       
FRI 19.01.2018 คุณภูมินทร์ NTC Delivered
FRI 19.01.2018 คุณรณกฤต Kerry Express DONM000468316
       
THU 18.01.2018 คุณโอ Kerry Express DONM000467557
THU 18.01.2018 คุณภัทรพล Kerry Express DONM000467559
THU 18.01.2018 บริษัท บาซินี่ จำกัด Kerry Express RONG000485628
THU 18.01.2018 บริษัท บาซินี่ จำกัด NTC Delivered
THU 18.01.2018 คุณพิทยา EMS EU556059062TH
THU 18.01.2018 คุณจิระพงศ์ Messenger Delivered
       
TUE 16.01.2018 คุณณัฐพล Kerry Express SIAM000531575
TUE 16.01.2018 คุณลินิพันธุ์ Kerry Express DONM000465852
TUE 16.01.2018 คุณธนกฤต Kerry Express DONM000465854
TUE 16.01.2018 ร้านเจริญศรีคอมพิวเตอร์ Kerry Express DONM000465853
TUE 16.01.2018 บจก.วีวีโฮมเดคคอร์เรทีฟ EMS ER346076026TH
TUE 16.01.2018 คุณวรพจน์ EMS EU556056401TH
TUE 16.01.2018 คุณบดินทร์ Messenger Delivered
TUE 16.01.2018 คุณอ๊อบ Messenger Delivered
TUE 16.01.2018 คุณแน็ต บจก.ดีดับเบิ้ล ยูพี ซิตี้สเปซ Messenger Delivered
       
SAT 13.01.2018 คุณทวิภูมิ EMS ER346062897TH
SAT 13.01.2018 บริษัท ไลฟ์ แอนด์ คัสตอม จำกัด Messenger Delivered
       
FRI 12.01.2018 คุณทวิภูมิ Kerry Express RONG000481837
FRI 12.01.2018 คุณปธานิน Kerry Express DONM000463064
FRI 12.01.2018 คุณนฤมล Kerry Express DONM000463065
FRI 12.01.2018 บริษัท เวสโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Messenger Delivered
FRI 12.01.2018 บริษัท มิลเลี่ยน เมทัล ซัพพลาย จำกัด Messenger Delivered
FRI 12.01.2018 คุณภิญโญ Messenger Delivered
       
THU 11.01.2018 คุณศิวกร Kerry Express DONM000462298
THU 11.01.2018 คุณวศิน Kerry Express DONM000462297
THU 11.01.2018 คุณนิตศรา EMS ER346059102TH
THU 11.01.2018 บริษัท ฟิต ฟังก์ชั่น จำกัด Messenger Delivered
       
WED 10.01.2018 คุณวันสละ Kerry Express DONM000461222
WED 10.01.2018 คุณสรกฤช Kerry Express DONM000461221
WED 10.01.2018 คุณไพศาล Kerry Express DONM000461220
       
TUE 09.01.2018 คุณกิรณา Kerry Express DONM000460254
TUE 09.01.2018 คุณปพน Kerry Express DONM000460253
TUE 09.01.2018 คุณพีระพงษ์ Kerry Express DONM000460258
TUE 09.01.2018 คุณภวิศ Kerry Express DONM000460263
TUE 09.01.2018 คุณภานุพงศ์ Kerry Express DONM000460251
TUE 09.01.2018 คุณเศรษฐา Kerry Express DONM000460252
TUE 09.01.2018 คุณธนธร Kerry Express DONM000460261
TUE 09.01.2018 คุณปณิชา Messenger Delivered
TUE 09.01.2018 คุณชาญ Messenger Delivered
TUE 09.01.2018 บจก.สยามเมนทิส Messenger Delivered
       
MON 08.01.2018 คุณณัฐกฤต Kerry Express DONM000458757
MON 08.01.2018 คุณพีรพัฒน์ Messenger Delivered
MON 08.01.2018 คุณพิสิฐ Messenger Delivered
       
SAT 06.01.2018 คุณกฤษณะ Kerry Express DONM000457939
SAT 06.01.2018 คุณมงคล Kerry Express DONM000457940
SAT 06.01.2018 คุณบ๊อบ Messenger Delivered
       
FRI 05.01.2018 คุณนนท์ Kerry Express DONM000456991
       
THU 04.01.2018 คุณชาญ Kerry Express DONM000455909
THU 04.01.2018 คุณเลอพงษ์ Kerry Express DONM000455916
THU 04.01.2018 คุณนราวิทย์ Kerry Express DONM000455923
THU 04.01.2018 คุณภูวดล Kerry Express DONM000455929
       


บิซิเทค คอมพิวเตอร์
555 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ชั้น 5 ห้อง IT23 ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 089-766-7676 / 086-908-5050 (11:00-19:00 น. เว้นวันอาทิตย์)
Email : busitek@hotmail.com
| Line ID : busitek | facebook.com/busitek